Nr: 99 din: 20 07 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcţii şi de personal ale Serviciului Apă-Canal Oituz din subordinea Consiliului Local Oituz, judeţul Bacău