Hotărâre

Nr: 3 din: 19-01-2023
Hotărâre pentru aprobarea indexării cu rata inflației pe anul 2022 a redevențelor și chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparținând Comunei Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 2 din: 19-01-2023
Hotărâre privind aprobarea listei partizilor cu masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate privată a Comunei Oituz , ce se exploatează în anul 2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 1 din: 19-01-2023
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Comunale Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 161 din: 22-12-2022
Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale UAT Comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 160 din: 22-12-2022
Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor, precum și a unor taxe speciale pentru anul 2023, la nivelul Comunei OItuz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 159 din: 22-12-2022
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Oituz, județul Bacău, pe anul 2021, rectificat

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 158 din: 22-12-2022
Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, precum și a indemnizației maxime lunare a consilierilor locali

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 157 din: 22-12-2022
Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiţie ,,Amenajare locuri de joacă în comuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 156 din: 22-12-2022
privind aprobarea Regulamentului de stabilire a numărului utilizatorilor casnici a serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, la nivelul Comunei Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 155 din: 22-12-2022
Hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și utilizatorii non-casnici precum și aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici și modalitatea de încasare a taxei, pentru anul 2023, la nivelul comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 191
Rezultate 1910
1 2 3 191