Hotărâre

Nr: 65 din: 19-05-2022
Hotărâre privind aprobarea modificării Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2022, cu finanțare integrală de la bugetul local al comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 64 din: 19-05-2022
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Amenajare drum acces la DN 11, zona Central, localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 63 din: 19-05-2022
Hotărâre privind stabilirea contribuției U.A.T. Comuna Oituz la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2022 și aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 62 din: 19-05-2022
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal nr . 141/2019, în vederea extinderii intravilanului Comunei Oituz, județul Bacău, cu suprafața de 1000 m.p.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 61 din: 19-05-2022
Hotărâre privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația PUZ nr 35/2021 în vederea extinderii intravilanului comunei Oituz, județul Bacău, cu suprafața de 2227 m.p.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 60 din: 19-05-2022
Hotărâre privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația PUZ nr. 20/2020, în vederea ridicării interdicției temporare de construire pe terenul în suprafață totală de 4507 m.p.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 59 din: 19-05-2022
Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Oituz, precum și a indemnizației maxime lunare a consilierilor locali

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 58 din: 19-05-2022
Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Oituz, județul Bacău, pe anul 2022, unei unități de cult din Comuna Oituz, Județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 57 din: 19-05-2022
Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Oituz, pe anul 2022, unei unități de cult din comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 56 din: 13-05-2022
Hotărâre privind închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 182
Rezultate 1811
1 2 3 182