Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-02-18T16:34:11+02:00

Hotărâre

Nr: 56 din: 21-05-2020
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural –IFN SA pentru garantarea avansului în cadrul proiectului Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 55 din: 21-05-2020
Hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 54 din: 21-05-2020
Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr 8674 din 12.08.2015, încheiat între Comuna Oituz și dl Pricope V. Florin

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 53 din: 21-05-2020
Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 52 din: 21-05-2020
Hotărâre privind stabilirea contribuției Comunei Oituz, județul Bacău, pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 51 din: 21-05-2020
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Oituz pentru perioada iunie-august 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 50 din: 21-05-2020
Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2019 și a situațiilor financiare ale Serviciului Apă- Canal Oituz, aflat în subordinea Consiliului Local Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 49 din: 21-05-2020
Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții si de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 48 din: 21-05-2020
Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, cod SMIS 126924

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 47 din: 21-05-2020
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Oituz pe anul 2020, rectificat

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 159
Rezultate 1587