Hotărâre

Nr: 46 din: 27-05-2021
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural -IFN SA pentru garantarea avansului în cadrul proiectului ”Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 45 din: 27-05-2021
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii contractului de finanțare nr. C072RM00011610400005/19.09.2017 încheiat între Comuna Oituz și Agenția pentru Finanțarea Învestițiilor Rurale pentru proiectul ”Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 44 din: 27-05-2021
Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind achiziția unui teren în suprafață de 2417 mp

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 43 din: 27-05-2021
Hotărâre privind aprobarea executării unor foraje de exploatare pe raza comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 42 din: 27-05-2021
Hotărârea privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Oituz nr. 98 din 09.12.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 41 din: 27-05-2021
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 40 din: 27-05-2021
Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale Serviciului Apă-Canal Oituz, aflat în subordinea Consiliului Local Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 39 din: 27-05-2021
Hotărâre privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația P.U.Z. nr. 141/2019, în vederea introducerii unui teren în suprafață de 1000 mp, din extravilanul în intravilanul satului Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 38 din: 12-05-2021
Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiție ”Rețea scurgere ape pluviale pe DS 2766 din localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 37 din: 12-05-2021
Hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Oituz, județul Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 168
Rezultate 1674
1 2 3 168