Hotărâre

Nr: 112 din: 22-09-2022
Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 111 din: 22-09-2022
Hotărâre privind organizarea manifestării cultural-artistico-religioase ,,NUNTA DE AUR ”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 110 din: 22-09-2022
Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 38 m.p., aparținând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 109 din: 22-09-2022
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Oituz în Comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor din cladirea ,,Dispensar Medical Uman” și a terenului aferent clădirii, parte din domeniul public al Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 108 din: 22-09-2022
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Pod rutier punct Gălățanu în comuna Oituz, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 107 din: 22-09-2022
Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Amenajare trotuare, șanțuri și acces imobile la DN11”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 106 din: 22-09-2022
Hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiție ,, Amenajare trotuare, șanțuri și acces imobile la DN11”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 105 din: 22-09-2022
Hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Amenajare zonă de recreere și sport în comuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 104 din: 22-09-2022
Hotărâre privind luarea la cunoștință a Raportului de follow-up nr. 68009 din 09.08.2022 și a Deciziei nr. 34/1 din 24.08.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 34/23.09.2021, emise de Camera de Conturi a Județului Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 103 din: 22-09-2022
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Oituz pe anul 2022, rectificat

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 186
Rezultate 1858
1 2 3 186