Hotărâre

Nr: 23 din: 29-03-2021
Hotărâre privind aprobarea ”Planului de acțiuni și lucrări de interes local” ce vor fi efecuate în anul de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 22 din: 29-03-2021
Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2020 și ale situațiilor financiare ale U.A.T. Comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 21 din: 29-03-2021
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de achiziție de imobile de către Comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 20 din: 29-03-2021
Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea și înfrumușețarea Comunei Oituz, județul Bacău pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 19 din: 29-03-2021
Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3344 din 20.02.2016, încheiat între U.A.T. Comuna Oituz și Banca Comercială Română S.A.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 29-03-2021
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal nr. 142/2018, în vederea extinderii intravilanului satului Oituz, comuna Oituz, județul Bacău, cu suprafața de 1000 m.p., proprietatea privată a numiților Ciubotaru Iulian și Ciubotaru Brândușa, în vederea realizării obiectivului ” Locuință P+M”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 17 din: 29-03-2021
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Oituz pentru lunile aprilie-iunie 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 09-03-2021
Hotărâre privind aprobarea completării Listei partizilor cu masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate privată a comunei Oituz, ce se exploatează în anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 09-03-2021
Hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 2/06.11.2004, încheiat între Comuna Oituz și Cabinet Medical Individual Dr. Guth Nadia- Maria, în favoarea S.C. Almi Med S.R.L.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 97 din: 02-12-2020
Hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 164
Rezultate 1637
1 2 3 164