Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-02-18T16:34:11+02:00

Hotărâre

Nr: 70 din: 23-07-2020
Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Oituz, județul Bacău a construcțiilor aferente Bazei Sportive din satul Oituz, comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 69 din: 23-07-2020
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, în localitatea Ferăstrău- Oituz, comuna Oituz, județul Bacău - tronson 2

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 68 din: 23-07-2020
Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 67 din: 23-07-2020
Hotărâre privind aprobarea schimbării categoriei de folosință a imobilului identificat cu nr 64004, înscris în Cartea Funciară numarul 64004 a localității Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 66 din: 23-07-2020
Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren aparținând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 65 din: 23-07-2020
Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 64 din: 23-07-2020
Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2020 al Școlii Gimnaziale Nr 1. Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 63 din: 23-07-2020
Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2020 al Școlii Gimnaziale Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 62 din: 23-07-2020
Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2020 al U.A.T. Comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 61 din: 23-07-2020
Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale Serviciului Apă-Canal Oituz, aflat în subordinea Consiliului Local Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 161
Rezultate 1601