Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-02-18T16:34:11+02:00

Hotărâre

Nr: 82 din: 25-09-2020
Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Oituz unei unități de cult din comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 81 din: 17-09-2020
Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție (P.T.E.) pentru obiectivul de investiție ” Reabilitare clădire Gradinița nr. 3, Oituz Peste-Vale, comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 80 din: 17-09-2020
Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 79 din: 17-09-2020
Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al comunei Oituz în Consiliile de administratie ale unităților de invățământ din comuna Oituz, în anul școlar 2020-2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 78 din: 17-09-2020
Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 77 din: 17-09-2020
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Oituz pe anul 2020, rectificat

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 75 din: 20-08-2020
Hotărâre privind aprobarea Listei partizilor cu masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate privată a comunei Oituz, ce se exploatează în anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 74 din: 20-08-2020
Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință al Consiliului Local al comunei Oituz pentru luna septembrie 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 73 din: 20-08-2020
Hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional nr 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA TARIFULUI de la 2654,82 lei/tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/tonă)

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 72 din: 01-08-2020
Hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 162
Rezultate 1613
Go to Top