Hotărâre

Nr: 68 din: 23-05-2023
Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orașul Slanic Moldova, județul Bacău și Comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 67 din: 18-05-2023
Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea terenului în suprafață de 1000 mp situat în intravilanul satului Oituz, comuna Oituz, județul Bacău, apartinând domeniului privat al Comunei Oituz, județul Bacău și identificat cu numărul cadastral 60954

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 66 din: 18-05-2023
Hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a unui teren în suprafață de 448 mp. , parte din fondul forestier aflat în proprietatea privată a U.A.T. Comuna Oituz, județul Bacău, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare Conductă de Ø 28” Bățani-Onești”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 65 din: 18-05-2023
Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiție ”Amenajare zonă de recreere și sport în comuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 64 din: 18-05-2023
Hotărâre privind reconstituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 63 din: 18-05-2023
Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Oituz, județul Bacău la programul “Construim Europa împreună cu autorităţile locale”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 62 din: 18-05-2023
Hotărâre privind includerea teritoriului unității administrativ-teritoriale Comuna Oituz în parteneriatul LEADER „GAL VALEA TROTUȘULUI ” pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală cu finanțare prin Planul Strategic 2023-2027

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 61 din: 15-05-2023
Hotărâre privind intabularea unor bunuri imobile înscrise provizoriu în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 60 din: 15-05-2023
Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oituz nr. 153 din 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului „Extindere rețea de canalizare ape uzate în satele: Oituz, Călcâi, Marginea și Ferestrău-Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 59 din: 20-04-2023
Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Oituz la ,,Programul privind casarea autovehiculelor uzate”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 199
Rezultate 1987
1 2 3 199