Contract nr 13923 din 02.10.2020 privind executare obiectiv ”Lucrări de reparare podeț Baltă-Marginea, sat Oituz, comuna Oituz, județul Bacău

Contract nr 11410 din 17.08.2020, servicii execuție lucrări Construire Piață Mixtă în localitatea Oituz, județul Bacău

Contract nr 11993 din 27.08.2020, servicii de dirigenție șantier obiectiv Construire piață mixtă în localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău Contract nr 12013 din 28.08.2020, servicii furnizare gaze naturale

Contract nr 12751 din 11.09.2020, servicii executare lucrare Reparare drum prin asfaltare a doua porțiuni din strada Scolii ce face legătura cu DN11 Contract nr 13202 din 18.09.2020, servicii de reparare a drumurilor sătești și de exploatație agricolă, pe o durată de 50 de ore

Contract nr 13203 din 18.09.2020, servicii de reparare a drumurilor sătești și de e3xploatație agricolă

Contract nr 13835 din 01.10.2020, servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, expertizei tehnice si auditului energetic

Contract nr 13893 din 02.10.2020, vânzare masă lemnoasă pe picior

Contract nr 13923 din 02.10.2020, lucrări de reparație podeț Baltă- Marginea, sat Oituz, comuna Oituz, județul Bacău

Protocol de colaborare nr 1826 din 29.01.2020

Contract nr 1106 din 20.01.2020, servicii filmarea sedintelor lunare ordinare ale Consiliului Local Oituz

Contract nr 1822 din 20.05.2020, servicii achiziție echipamente și dotări buldoexcavator

Contract nr 2010 din 31.01.2020, servicii de supraveghere a execuției lucrărilor prin diriginții de șantier

Contract nr 3424 din 19.02.2020, servicii achiziție piatră concasată 260 tone

Contract nr 3651 din 24.02.2020, servicii produse de curățenie și întreținere

Contract nr 3704 din 24.02.2020, servicii de configurare și customizare platformă informatică

Contract nr 3743 din 24.02.2020, servicii achiziție produse de birotică

Contract nr 3924 din 26.02.2020, servicii de upgrade site

Contract nr 4437 din 04.03.2020, servicii toaletare arbori din rețeaua electrică de iluminat public, pe o durată de 55 de ore

Contract nr 4726 din 09.03.2020, servicii filmare sedinte Consiliul Local

Contract nr 5349 din 18.03.2020, servicii de reparare podeț Stropși, sat Oituz, comuna Oituz, județul Bacău

Contract nr 5350 din 18.03.2020, servicii lucrare apărare mal stâng aval pod Boacă, sat Oituz, comuna Oituz, județul Bacău

Contract nr 5718 din 25.03.2020, servicii de excavare, pe o durată de 95 de ore

Contract nr 5719 din 25.03.2020, servicii de transport cu autobasculanta, pe o durată de 95 de ore

Contract nr 5720 din 25.03.2020, servicii de transport cu autobasculantă, pe o durată de 95 de ore

Contract nr 6085 din 07.04.2020, servicii furnizare energie electrică

Contract nr 6086 din 07.04.2020, servicii furnizare energie electrică

Contract nr 6810 din 04.05.2020, servicii de toaletare arbori din rețeaua electrică de iluminat public, pe o durată de 70 de ore

Contract nr 7441 din 20.05.2020, servicii execuție lucrări Construire Dispensar Medical Uman în localitatea Oituz, județul Bacaău

Contract nr 7666 din 27.05.2020, servicii de dirigenție șantier obiectiv Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz, județul Bacău

Contract nr 7752 din 28.05.2020, servicii achiziție piatră concasată,

Contract nr 8279 din 12.06.2020, servicii verificare documentație Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz, județul Bacău

Contract nr 8485 din 17.06.2020, servicii filmare sedințe Consiliul Local Oituz

Contract nr 8649 din 22.06.2020, servicii reparare rigolă scrugere ape pluviale, zona Biserică Catolică, sat Oituz, comuna Oituz, județul Bacău

Contract nr 8670 din 22.06.2020, servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, expertizei tehnice și auditului energetic

Contract nr 8913 din 26.06.2020, servicii consultanță de specialitate fond funciar

Contract nr 9056 din 30.06.2020, servicii de mentență

Contract nr 10103 din 21.07.2020, servicii reparare rigolă scurgere ape pluviale, zona familiei Andrușcă

Contract nr 10104 din 21.07.2020, servicii verificare calitate instalații electrice obiectiv Reabilitare clădire Grădiniță Poiana Sărată, comuna Oituz, județul Bacău

Contract nr 10389 din 27.07.2020, servicii verificare documentație Construire Piață Mixtă în localitatea Oituz, județul bacău

Contract nr 10655 din 30.07.2020, servicii pază

Contract nr 10744 din 03.08.2020, servicii de reparare a drumurilor sătești și a exploatațiilor agricole

Contract nr 10844 din 05.08.2020, servicii verificare calitate instalații sanitare și instalații termice