Nr: 98 din: 20 07 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, la nivelul U.A.T Comuna Oituz, județul Bacău