Nr: 100 din: 20 07 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al com.Oituz, judetul Bacau