PERSOANĂ RESPONSABILĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ


COMPARTIMENT: Monitorizarea Procedurilor Administrative
RESPONSABIL: Juja Violeta
TEL: 0234337010
EMAIL: relatiicupublicul@primariaoituz.ro