Anul constructiei: 1924. sculptor Ionescu Varo;
“În amintirea eroilor din Divizia I Cavalerie, Regimentelor 1, 4, 5, 9, 10 Rosiori, 3 Cãlãrasi si 1 Cavalerie pe jos, compania 1 si compania 2 ciclisti. Divizionul artilerie cãlãreatã. Brigada a II-a Cãlãrasi. Reg. 7 si 9 Cãlãrasi, cãzuti pe Valea Oituzului în timpul rãzboiului pentru întregirea neamului 1916 – 1918”

Anul constructiei – 1956;
“Cinstire si vesnicã pomenire eroilor cãzuti pentru întregirea neamului 1916-1918”
“Troitã de o fiinþã
Fie-ne-ntr-ajutorintã
Tot ce simte româneste
Pe tine te preamãreste.”

Construitã din initiativa preotului paroh Ioan Bitir.
Sculptor – Elena Serbãnescu
Dezvelitã si sfintitã la 8 septembrie 1999.
“Cinste eroilor neamului”
Dedicatã eroilor cãzuti în cele douã rãzboaie mondiale.

Construitã din gresie în anul 1929 în memoria eroilor din localitatea localitate cãzuti în luptele din anii 1916-1918.
Restauratã în anul 1996 din iniþiativa Asociatiei Nationale “Cultul Eroilor” – filiala Bacãu cu sprijinul material si financiar al preotului paroh Nicolae Moroca si al credinciosilor din localitate. S-au aplicat si douã plãci din marmurã cu urmãtoarele inscriptii:
“1916-1918; 1941-1945 – recunostintã eroilor cãzuti pe câmpurile de luptã pentru apãrarea pãmântului românesc.”
“Cu viata zid la trecãtori Românii sunt nemuritori”

Cimitirul Eroilor din primul rãzboi mondial – OITUZ
Suprafata – 570 m. p.
Construit de Societatea “Cultul Eroilor” Comitetul central Bucuresti, cu sprijinul obstesc 1930 – 1931;
Adãposteste osemintele a 18.613 ostasi români cãzuti în luptele din Valea Oituzului în anii 1916 – 1918.
În centrul cimitirului se aflã un obelisc cu un medalion cu portretul generalului Eremia Grigorescu.

Amplasat la intrarea în satul Poiana-Sãratã;
A fost construit de Societatea “Cultul Eroilor” Comitetul Central Bucuresti, 1930;
Suprafata – 900 m. p.
În mijlocul cimitirului se aflã un obelisc iar în fatã lui o groapã comunã;
Lucrarile de centralizare a eroilor in cimitirul din Poiana Sarata s-au finalizat in
octombrie 1933. Au fost inhumati un numar de 107 eroi cunoscuti in patru parcele
(romana, austriaca, germana si maghiara), alti 1506 de eroi necunoscuti fiind depusi
in cripta din centrul cimitirului. Insemnele de capatai si gardul cimitirului s-au
realizat din beton. In 1933 au fost depusi in cripta inca 33 de eroi, numarul
total al celor inhumati fiind de 1609.