Pierderea valabilitãţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. Emiterea unei noi autorizaţii.
Vezi document