Nr: 90 din: 04 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Oituz.