Nr: 91 din: 18 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investitii ”Pod rutier punct Gălățanu în comuna Oituz, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.