Nr: 85 din: 22 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind darea în folosință gratuită către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Oituz, județul Bacău a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al Comunei Oituz