Nr: 84 din: 22 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Oituz nr. 24 din 14.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare seismică și renovare energetică Școala Gimnazială Oituz, din sat Oituz, Comuna Oituz, Județul Bacău”