Nr: 25 din: 14 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea docuemntației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare seismică și renovare energetică Grădiniță cu program normal nr. 1. Oituz, Comuna Oituz, județul Bacău