Nr: 24 din: 14 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare seismică și renovare energetică Școala Gimnazială Oituz, din sat Oituz, comuna Oituz, județul Bacău.