Nr: 26 din: 14 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Comuna Oituz pentru anul 2023