Nr: 126 din: 31 10 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare clădire Grădiniță Poiana Sărată, comuna Oituz, județul Bacău”