Nr: 125 din: 31 10 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind constituirea unui drept de uz ți servitute asupra unui teren în suprafață de 148,40 m.p., aparținând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A.