Nr: 110 din: 24 08 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Școala gimnazială comuna Oituz a unui bun mobil aparținând domeniului privat al Comunei Oituz