Nr: 109 din: 31 07 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții ”Extindere rețele de alimentare cu apă în satele Oituz și Marginea, mărire capacitate sursă apă, comuna Oituz, judetul Bacău” și aprobarea inițierii procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a unei suprafețe de 279,39 mp teren având categoria de folosință fânaț, în vederea realizării unor lucrări de construcții în cadrul acestui obiectiv de investiție