Nr: 90 din: 23 10 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "Suplimentare debit de alimentare cu apa prin captare sursa de suprafata din paraul Lesuntul Mic si statie de tratare a apei pentru potabilizare in comuna Oituz, judetul Bacau", faza studiu de fezabilitate