Nr: 91 din: 20 07 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcţii şi de personal ale UAT Comuna Oituz, judeţul Bacău