Nr: 90 din: 21 10 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ” Pod rutier punct Gălățanu în comuna Oituz, județul Bacău” ăn vederea includerii la finanțare a acestuia în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”