Nr: 89 din: 21 10 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, precum și a indemnizației maxime lunare a consilierilor locali