Nr: 83 din: 22 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 22506 mp situat în extravilanul comunei Oituz, apartinând domeniului privat al Comunei Oituz, județul Bacău și identificat cu numărul cadastral 61483