Nr: 74 din: 20 09 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea actualizării devixului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare cladire Grădiniță Poiana Sărată, comuna Oituz, județul Bacău