Nr: 58 din: 20 04 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reparatii curente pod Sarca, sat Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”