Nr: 57 din: 20 04 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reparatii curente pod Cotul Morii-Nistoroaia, sat Harja și extravilan, comuna Oituz, județul Bacău”