Nr: 36 din: 23 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind soluționarea solicitării ADIS Bacău nr.1006/03.03.2023 cu privire la aprobarea Actului adițional nr. 3 la în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare- operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A.