Nr: 37 din: 23 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale UAT Comuna Oituz,, județul Bacău