Nr: 29 din: 21 03 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al com.Oituz, judetul Bacau