Nr: 28 din: 21 03 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA ÎN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE- OPERARE INSTALAȚII NR. 1078/1087/16.04.2018 ÎNCHEIAT CU S.C. ECOSUD S.A. ȘI ACTUL ADIȚIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTARE ȘI TRANSPORT NR. 180/ 2957/ 06.05.2015 ÎNCHEIAT CU S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.