Nr: 19 din: 16 02 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 48 m.p. , aparținând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A.