Nr: 161 din: 22 12 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale UAT Comuna Oituz, județul Bacău