Nr: 142 din: 23 11 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Oituz, a imobilelor identificate cu numerele cadastrale 61449-C1, 61449-C2, 61449-C3, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării