Nr: 152 din: 19 12 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind acordarea studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,, Extindere rețea de canalizare ape uzate în satele: Oituz, Călcâi, Marginea și Ferăstrău-Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”