Nr: 13 din: 02 02 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețele de alimentare cu apă în satele Oituz și Marginea, mărire capacitate sursă de apă”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului