Nr: 121 din: 20 10 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziției unor terenuri în suprafață de 13.907 m.p. situate în extravilanul Comunei Oituz