Nr: 108 din: 14 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind participarea Comunei Oituz la “Programul privind cresterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Modernizare iluminat public în Comuna Oituz, județul Bacău“