Nr: 109 din: 14 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind validarea modificărilor efectuate asupra bugetului local al Comunei Oituz prin Dispoziția Primarului comunei Oituz nr.432/10.12.2021