Nr: 100 din: 22 09 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale U.A.T. Comuna Oituz, județul Bacău