Nr: 99 din: 29 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinașiei imobilelor identificate cu numerele cadastrale 60138-C3, 60138-C4 din satul Ferăstrău- Oituz, comuna Oituz, județul Bacău