Nr: 90 din: 20 09 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupraimobilelor atribuite in folosinta unei unitati de cult