Nr: 86 din: 30 10 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Construire dispensar medical uman in localitatea Oituz, comuna Oituz, judetul Baccau"