Nr: 87 din: 30 10 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oituz, judetul Bacau, rreactualizat, precum si a Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau, reactualizat