Nr: 8 din: 23 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărârea nr 8 din 23.01.2020 privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 85 mp, situat în sat Marginea, comuna Oituz, județul Bacău, aflat în domeniul public al comunei Oituz, în favoarea Județului Bacău