Nr: 77 din: 30 07 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Construire pos b.b. peste raul Oituz, in localitatea Oituz, punctul Galateanu (langa podul existent-aval), comuna Oituz, judetul Bacau", faza studiu de fezabilitate, modificat