Nr: 78 din: 30 07 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Oituz, judetul Bacau