Nr: 77 din: 20 06 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea inchirierii unor terenuri situate in incinta Targului Saptamanal Oituz, apartinand domeniului public al comunei Oituz