Nr: 76 din: 20 06 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitie "Captare sursa de apa de suprafata din Lesuntul Mic, sat Ferastrau-Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau