Nr: 63 din: 07 08 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotararea nr 63 din 07.08.2019 privind modificarea H.C.L. Oituz nr 82 din 19.10.2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I. S.A." a amplasamentului destinat constructiei Caminului Cultural Oituz si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural in sat Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau"